Prodejní galerie obrazů a kreseb

Ceny jsou na vyžádání.

Aktuality

Výstava "Prostor bez hranic" v Gallerie pour la paix du monde, Geneve - Suisse

 Považuji za přímo symbolické, uskutečnit tuto výstavu a ukázat, že umění, jeho poslání, zprostředkování  myšlenky díla a energie je bez hranic. 

Prodejní galerie obrazů a kreseb