Prodejní galerie obrazů a kreseb

Ceny jsou na vyžádání.

O mně

foto hoja 01

Kamila Hoja-še

  • Narozena 1973 v Plzni.
  • Samostatná výtvarnice.
  • Odborná studia: Pedagogická fakulta v Plzni 2003.
  • Členka UVU.
  • Zastoupena a presentována Galerií Kunsträume grenzenlos v Bayerishe Eisenstein a Městskou galerii Karlovy Vary.
  • Pedagogická činnost, příprava k talentovým zkouškám na SŠ a VŠ uměleckého zaměření od 1999 dosud.

Její práce jsou zastoupeny v domácích a zahraničních sbírkách.

Vyjádření k výtvarné tvorbě od sochařky a medajlérky paní Miroslavy Nové přednesené při zahájení výstavy „Na počátku“ v prostorách Západočeského muzea v Plzni:

Výběr komorních děl se dobře uplatňuje v prostředí , které je klidné a v naší uspěchnané době poskytuje aspoň chvíli odpočinku. Malované obrazy tu dokládají vnímání přírody jako zdroji, který je nevyčerpatelný.
Kamila patří už několik let do plejády plzeňských malířů. Svědčí o tom desítky výstav, samostatných i společných. To dokládá autorčinu invenci, nadšení a zaujetí.
V tvorbě Hoji cítím soustředěné hledání, pozvolné nalézání cesty. To vede k neustrnutí ve vyjadřování. Velké téma pro autorku je práce s jemným papírem. A to je to, co je na zdejší výtvarné scéně jedinečné. Papír tu chápeme jako samostatnou hmotu, která je nositelem výtvarného vyjadřování. Hoja objevuje tajemství kresby skrývané ve vrstvách průhledného papíru.
Mne na jejím závažném kontaktu s papírem usvědčilo, že vlastně zapojuje další z našich smyslů – hmat. Haptické pocity provokují k představě papír rovnat, přebírat, odhalovat a objevovat skrytou kresbu nebo její pokračování. Je to neobvyklá cesta práce s papírem, s tajemstvím, s tajemstvím skrývané kresby ve vrstvách papíru. Je to doklad projevené úcty k tomuto materiálu.

Vyjádření k výtvarné tvorbě od Tomáše Pavlíčka, filosofa a vědeckého pracovníka Masarykova ústavu a Archivu věd české republiky:

„Za všechny bych tě vyzdvihl skutečnost, jak při manuálně kreativní práci s papírem dovedou Vaše kresby vyjádřit myšlenku. Přesněji mám dojem, že Vám nejde jen o symboly a emoce, ale o zpřítomnění určité myšlenky nebo hodnoty, který nás znovu vrací do hry, říká nám pravdu o světě i naší duši.“

Autorka o své tvorbě:

Tvorba je pro mne velmi intimní a koncentrovanou záležitostí. Je cestou k nalézání řádu a krásna…
Kamila Hoja-še

Prodejní galerie obrazů a kreseb