Sales gallery of paintings and drawings

Prices are on request.

About me

foto hoja 01

Kamila Hoja-še

  • She was born in 1973 in Pilsen, Czech Republic.
  • She studied art culture and management in the University West Bohemia in Plzen.
  • Her profession is painter and member of the Union of Artists in Czech Republic.
  • She won an award of a best teacher of art disciplines of West Bohemia, Czech Republic 2011-2013.
  • Her works are in collections Czech and in other countries.

Její práce jsou zastoupeny v domácích a zahraničních sbírkách.

Vyjádření k výtvarné tvorbě od sochařky a medajlérky paní Miroslavy Nové přednesené při zahájení výstavy „Na počátku“ v prostorách Západočeského muzea v Plzni:

Výběr komorních děl se dobře uplatňuje v prostředí , které je klidné a v naší uspěchnané době poskytuje aspoň chvíli odpočinku. Malované obrazy tu dokládají vnímání přírody jako zdroji, který je nevyčerpatelný.
Kamila patří už několik let do plejády plzeňských malířů. Svědčí o tom desítky výstav, samostatných i společných. To dokládá autorčinu invenci, nadšení a zaujetí.
V tvorbě Hoji cítím soustředěné hledání, pozvolné nalézání cesty. To vede k neustrnutí ve vyjadřování. Velké téma pro autorku je práce s jemným papírem. A to je to, co je na zdejší výtvarné scéně jedinečné. Papír tu chápeme jako samostatnou hmotu, která je nositelem výtvarného vyjadřování. Hoja objevuje tajemství kresby skrývané ve vrstvách průhledného papíru.
Mne na jejím závažném kontaktu s papírem usvědčilo, že vlastně zapojuje další z našich smyslů – hmat. Haptické pocity provokují k představě papír rovnat, přebírat, odhalovat a objevovat skrytou kresbu nebo její pokračování. Je to neobvyklá cesta práce s papírem, s tajemstvím, s tajemstvím skrývané kresby ve vrstvách papíru. Je to doklad projevené úcty k tomuto materiálu.

Vyjádření k výtvarné tvorbě od Tomáše Pavlíčka, filosofa a vědeckého pracovníka Masarykova ústavu a Archivu věd české republiky:

„Za všechny bych tě vyzdvihl skutečnost, jak při manuálně kreativní práci s papírem dovedou Vaše kresby vyjádřit myšlenku. Přesněji mám dojem, že Vám nejde jen o symboly a emoce, ale o zpřítomnění určité myšlenky nebo hodnoty, který nás znovu vrací do hry, říká nám pravdu o světě i naší duši.“

Autorka o své tvorbě:

Tvorba je pro mne velmi intimní a koncentrovanou záležitostí. Je cestou k nalézání řádu a krásna…
Kamila Hoja-še

Sales gallery of paintings and drawings