About me

foto hoja 01

B. Kamila Horáková born as Jakoubková (Hoja)

  • She was born in 1973 in Pilsen, Czech Republic.
  • She studied art culture and management in the University West Bohemia in Plzen.
  • Her profession is painter and member of the Union of Artists in Czech Republic.
  • Since 1999 so far, she teaches at the School of Art in Plzen.
  • She won an award of a best teacher of art disciplines of West Bohemia, Czech Republic 2011-2013.

Her field focuses on: painting, drawing, graphics and collages.

Her works are in collections Czech and in other countries.

Její práce jsou zastoupeny v domácích a zahraničních sbírkách.

Vyjádření k výtvarné tvorbě od sochařky a medajlérky paní Miroslavy Nové přednesené při zahájení výstavy „Na počátku“ v prostorách Západočeského muzea v Plzni:

Výběr komorních děl se dobře uplatňuje v prostředí , které je klidné a v naší uspěchnané době poskytuje aspoň chvíli odpočinku. Malované obrazy tu dokládají vnímání přírody jako zdroji, který je nevyčerpatelný.
Kamila patří už několik let do plejády plzeňských malířů. Svědčí o tom desítky výstav, samostatných i společných. To dokládá autorčinu invenci, nadšení a zaujetí.
V tvorbě Hoji cítím soustředěné hledání, pozvolné nalézání cesty. To vede k neustrnutí ve vyjadřování. Velké téma pro autorku je práce s jemným papírem. A to je to, co je na zdejší výtvarné scéně jedinečné. Papír tu chápeme jako samostatnou hmotu, která je nositelem výtvarného vyjadřování. Hoja objevuje tajemství kresby skrývané ve vrstvách průhledného papíru.
Mne na jejím závažném kontaktu s papírem usvědčilo, že vlastně zapojuje další z našich smyslů – hmat. Haptické pocity provokují k představě papír rovnat, přebírat, odhalovat a objevovat skrytou kresbu nebo její pokračování. Je to neobvyklá cesta práce s papírem, s tajemstvím, s tajemstvím skrývané kresby ve vrstvách papíru. Je to doklad projevené úcty k tomuto materiálu.

Autorka o své tvorbě:

„Výtvarné dílo je pro mne především zobrazením duše. Své obrazy vytvářím technikou klasické olejomalby. Východiskem k mé práci je příroda. Ať je to krajina jako celek či vybrané inspirující partie s dynamickými proměnlivými jevy, nebo detail zasazený do širších souvislostí. Snažím se zachytit to, co může být při letmém pohledu skryté a podat výpověď o zakódovaném řádu krajiny. Druhou a stejně důležitou polohou mé práce je figurální pudrová kresba na vrstvených papírech. Je to dobrodružná cesta vyžadující absolutní koncentraci bez možnosti oprav. V těchto křehkých až snových kresbách se snažím dát prostor citům a duši člověka , našemu bytí .“

Prodejní galerie obrazů a kreseb

Umělecká díla tvořená originální autorskou technikou lze zakoupit nejen na výstavách doma a v zahraničí, ale i přes webové stránky. Poctivým zájemců lze zaslat dílo na dobírku, nebo přivézt osobně. Ceny jsou na vyžádání.