About me

foto hoja 01

B. Kamila Horáková born as Jakoubková (Hoja)

  • She was born in 1973 in Pilsen, Czech Republic.
  • She studied art culture and management in the University West Bohemia in Plzen.
  • Her profession is painter and member of the Union of Artists in Czech Republic.
  • Since 1999 so far, she teaches at the School of Art in Plzen.
  • She won an award of a best teacher of art disciplines of West Bohemia, Czech Republic 2011-2013.

Her field focuses on: painting, drawing, graphics and collages.

Her works are in collections Czech and in other countries.

Autorka o své tvorbě:

„Výtvarné dílo je pro mne především zobrazením duše. Své obrazy vytvářím technikou klasické olejomalby. Východiskem k mé práci je příroda. Ať je to krajina jako celek či vybrané inspirující partie s dynamickými proměnlivými jevy, nebo detail zasazený do širších souvislostí. Snažím se zachytit to, co může být při letmém pohledu skryté a podat výpověď o zakódovaném řádu krajiny. Druhou a stejně důležitou polohou mé práce je figurální pudrová kresba na vrstvených papírech. Je to dobrodružná cesta vyžadující absolutní koncentraci bez možnosti oprav. V těchto křehkých až snových kresbách se snažím dát prostor citům a duši člověka , našemu bytí .“