Kresby

Poutníci světla, detail

Detail- autorská technika kresby na ručních japonských papírech, pasparta, rám, 100x70 cm, 2020