Kresby

Prostor bez hranic, detail

detail autorské techniky kresby na ručních japonských papírech, pasparta rám, 100x70 cm, 2020