Kresby

Prostor bez hranic

autorská technika kresby na ručních japonských papírech, pasparta rám, 100x70 cm, 2020